Poruchy gastrointestinálního traktu

Poruchy gastrointestinálního traktu

Onemocnění trávicího ústrojí v sobě zahrnují velice široké spektrum nemocí, vzhledem k rozsahu a složitosti tohoto systému.

Patří sem onemocnění funkční a organická, na zažívacím ústrojí se také projevují mnohá onemocnění primárně postihující jiný systém.

Trávicí systém začíná již v ústní dutině, kde díky funkci slin začíná proces trávení. Dále pokračuje jícnem, žaludkem, tenkým a tlustým střevem a konečníkem. K trávicímu ústrojí patří i některé exokrinní žlázy (slinivka břišní, játra).

Trávicí systém je ovlivňován nervově (sympatikus, parasympatikus) a hormonálně mnohými látkami, přičemž některé jsou tvořeny v endokrinních žlázách a některé si vytvářejí buňky trávicího systému samy.

Funkcí trávicího systému je rozkládání potravy na vstřebatelné látky a jejich vstřebávání, udržování vodního a minerálního hospodářství a vylučování odpadních a nestravitelných látek z těla. Játra a slinivka mají další velice specifické a složité funkce v chodu organismu.

Jícen bývá nejčastěji postižen refluxní chorobou jícnu, dále může být postižen záněty (neinfekčními, většinou chemickými a infekčními – ty bývají časté u lidí s poruchami imunity), brániční kýlouporuchami motility buď funkčními, nebo organickými (ucpání nebo zúžení průchodu cizím tělesem, nádory, jizvami po zánětech), divertikly jícnu, achalázií a vzácně nádorovým onemocněním.

Onemocnění žaludku

Žaludek bývá různými onemocněními postižen relativně často, většinou se ale nejedná o závažná onemocnění. Jedno z nejčastějších onemocnění je funkční žaludeční dyspepsie asolární syndrom, což jsou onemocnění, projevující se zažívacími obtížemi bez přítomnosti organického podkladu choroby. Dále mohou žaludek postihnout různé záněty (gastritidy), které mohou být akutní nebo chronické. Poměrně často lidé trpí peptickým vředem, který vzniká nejčastěji v souvislosti s infekcí Helicobacterem pylori. Vzácněji vznikají různé gastropatie, kdy není prokazován zánět žaludku, ale jsou určité změny na sliznici a onemocnění jsou provázena trávicími obtížemi, někdy i krvácením a na jejich podkladě mohou vznikat žaludeční vředy. Žaludek může být postižen také nádorovým onemocněním, jak benigním, tak maligním.

Onemocnění střev

Tenké střevo bývá postiženo také relativně často a vzhledem k jeho funkci, kdy má za úkol vstřebávání většiny látek z potravy bývají tato onemocnění pro organismus vážná. K onemocněním patří malabsorbční syndrom, který může být způsoben nejen poruchou vstřebávání, ale také sníženou produkcí trávicích šťáv, nutných k rozkladu živin do vstřebatelné podoby. Další onemocnění je celiakální sprue (glutenová enteropatie), infekční onemocnění (bakteriální, virová, parazitární, projevující se většinou průjmy), autoimunitní onemocnění (vaskulitidy, Crohnova choroba) a nádory (velice vzácné).

Tlusté střevo bývá často postiženo** funkčními onemocněními** (dráždivý tračník), divertikly, k onemocněním tlustého střeva patří také zácpa a průjmy (infekční, neinfekční), ulcerózní kolitida, hemorhoidy a bohužel velmi častá nádorová onemocnění tlustého střeva (adenokarcinom).

Projevy nemocí trávicího traktu

Většina onemocnění trávicího traktu se projevují zažívacími obtížemi (nadýmání, nechutenství, častý odchod plynů, zácpa, průjem), ale může též docházet ke krvácení, především u zánětů a nádorových onemocnění. Toto krvácení nemusí být zřetelné, ale pokud trvá dlouhodobě, může být příčinou vzniku anemie. Díky četnosti karcinomu tlustého střeva v naší republice je velice důležitá prevence ve formě testů na okultní krvácení a pravidelné vyšetřování per rectum při preventivních prohlídkách.