On-Line objednání a přeprava kávovaru do servisu

  Kávovar, zařízení

  Informace k zasílanému zařízení

  Typ Opravy:


  Výrobce zařízení:

  Model nebo označení na přístroji:

  Výrobní číslo:

  Popis závady:


  Zákazník, Objednatel

  Informace o zákazníkovi:
   
  Identifikace objednatele pro uzavření smlouvy o dílo mezi zákazníkem a zhotovitelem, uzavřené ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.


  Tato část je určena pro firmy a živnostníky. Důležitá je identifikace subjektu IČ pro správné vystavení daňových dokladů.

  Název ekonomického subjektu:

  Identifikační číslo subjektu


  Jméno a příjmení nebo název firmy: *

  Ulice + číslo: *

  Obec: *

  PSČ: *


   
  Jméno a příjmení odpovědné osoby, která předá zásilku přepravci: *

  Kontaktní / Telefonní číslo: *

  e-mailová adresa: *


  Vyplnění formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou Smlouvu o dílo uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou tyto SERVISNÍ PODMÍNKY zhotovitele . Objednatele se odesláním vyplněného formuláře zavazuje tyto servisní podmínky bez výhrad akceptovat.


  Přepravu zařízení do servisního střediska a zpět provádí zhotoviteli smluvní přepravní společnosti. Objednavatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení s přepravními podmínkami přepravní společnosti, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet. Návod a způsob balení zásilek jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele Správné zabalení zásilky


  Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce na cestě směrem od objednatele ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení ovlivnit jinak než odkázáním na zmíněné podmínky přepravní společnosti. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách přepravce.


  Souhlas s servisními podmínkami: *

  Služba vyzvednutí kávovaru k opravě a přeprava do servisního střediska Saeco Servis

  Pomocí formuláře si můžete objednat přepravu kávovaru Saeco do servisního střediska.

  Službu vyzvednutí a přepravy kávovaru do servisního střediska a zpět využijete jak při uplatnění odstranění závady v záruční době, tak i pro opravy a servisní prohlídky kávovarů Saeco po záruční době.

  hr

  Cena a způsob úhrady za službu

  Při uplatnění odstranění závady v záruční době u kávovarů Saeco je služba poskytována ZDARMA. Pro pozáruční opravy, pravidelné servisní prohlídky a údržby je služba zpoplatněna ve výši 125,- bez DPH 21% za jednu cestu ( vyzvednutí + odeslání zpět = 250,- bez DPH 21%).

  hr

  Příprava kávovaru k transportu a pro předání přepravní službě

  Připravte Váš espresso kávovar Saeco podle následujících instrukcí

  • Kávovar musí být kompletní včetně příslušenství (spařovací jednotka, nádoba na mléko, kapučinátor, ventil horké vody, držák sítka, sítko)
  • vysypejte obsah nádoby na kávovou sedlinu a opláchněte pod tekoucí vodou, nechte oschnout
  • vylejte vodu z nádržky, vyjměte vodní filtr a nechte jej odkapat
  • ze zásobníku kávu odstraňte zrnka
  • vylejte obsah odkapávací misky a omyjte ji pod tekoucí vodou, nechte oschnout
  • přiložte popis závady kávovaru, popřípadě stav, ve kterém kávovar vykazuje chybu
  • uplatňujete-li odstranění závady v záruční době, přiložte kopii nákupního dokladu (faktura, paragon, účtenka)

  hr Správné zabalení zásilky s instrukcemi jak připravit a zabalit kávovar pro přepravu do servisního střediska