Topné těleso DeLonghi ESAM

Vodní kámen

Víte jak vzniká vodní kámen a jak ovlivňuje funkci Vašeho přístroje?

Voda a její definice

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích:

  • pevném – led a sníh
  • kapalném – voda
  • plynném – vodní pára.

Voda a její složení

Chemik definuje vodu jako sloučeninu dvou atomů vodíků a jednoho atomu kyslíku. Takto čistá forma vody se v přírodě nevyskytuje. Voda obsahuje minerální látky a hlavně soli hydrogenuhličitan hořečnatý a hydrogenuhličitan vápenatý.  Množství minerálních solí obsažených ve vodě určuje její tvrdost.

Tvrdost vody

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody.

Tvrdost vody může být trvalá a přechodná.

Trvalá tvrdost vody obsahuje rozpustné chloridysulfidydusičnany a křemičitany.

Přechodná tvrdost vody obsahuje rozpuštěný Ca(HCO3)2 (hydrogenuhličitan vápenatý). Ca(HCO3)2 je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě. Jedná se o kyselou sůlkyseliny uhličité Po jeho vysrážení vzniká CaCO3 (uhličitan vápenatý), což je vodní kámen.

Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem.

V českých zemích se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních, kde jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l. Tato norma však byla zavedena poměrně nedávno. 1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně. Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, nad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou.

Stupně tvrdosti vody

Obecně z pohledu spotřebitele je tvrdost vody definována  jako měkká a tvrdá voda.

Stupnice tvrdosti vod:

Voda                          Hodnota
velmi měkká           0,0 – 0,7 mmol/l
měkká                       0,7 – 1,3 mmol/l
středně tvrdá         1,3 – 2,1 mmol/l
dosti tvrdá              2,1 – 3,2 mmol/l
tvrdá                          3,2 – 5,3 mmol/l
velmi tvrdá             > 5,3 mmol/l

Co je to vodní kámen?

Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena nebo především zahřívána a poté ochlazována tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100°C. Základní složkou vodního kamene je obvykle uhličitan vápenatý.

Tvorba vodního kamene je způsobena změnou rovnováhy mezi ionty kyseliny uhličité a hydroxidu vápenatého při změně teploty a jejich vyloučením z vody.

Zamezování tvorby vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit různými způsoby:

 

Proč musíte odvápňovat ?

Vodní kámen má vliv na kvalitu připravované kávy a na dobu životnosti přístroje

 

Vodní kámen formou, jak se s nní setkávám

Vodní kámen zhoršují přenos tepla mezi zdrojem tepla a vodou. V praxi to znamená, že se prodlužuje doba potřebná k dosažení teploty vody. Při přípravě kávy se množství vody nestačí ohřát tak, aby došlo k extrahování kávy při požadované teplotě.  Výsledná kvalita espressa kávy je nedostačující.

detaily řezu - topné těleso Delonghi EAM
blok topného tělesa s vodními kanálky, vyčištěno od vodního kamene

 

Vodní kámen v topném tělese

Vodní kámen vzniká v podobě povlaku nebo v podobě vrstev, které zahříváním a následným postupným ochlazováním nabývají na objemu. Uvnitř topného tělesa tak dochází k postupnému zneprůchodnění průtokových cest popřípadě vodních kanálků, kterými se proudící voda ohřívá na požadovanou teplotu. 

Poškozené topné těleso DeLonghi
Vodní kámen  a poškozené a zavápněné topné těleso

Vodní kámen znamená vyšší spotřebu energie

Vodní kámen zvyšuje spotřebu elektřiny kávovaru.  Pro optimální kvalitu vašeho espresa a pro zajištění dlouhé životnosti vašeho přístroje je
důležité pravidelné odvápňování.